Loovuse õppetunnid vanasõnadest #4: uhkus ajab upakile

Mina-tean-seda-asja-suhtumine viib äärmiselt harva suure eduni. Kuula teisi. Ja kuula kindlasti ka neid, kellelt sa arvad et “ei tule midagi”. Loova lahenduse otsimisel peab igaüks saama võimaluse kaasa rääkida.

Mõtle kui harva me küsime mõnelt väljasolijalt nõu kui lahendamist vajav küsimus meie vastutusalasse kuulub. Justkui kardame näida ebakompetentsed. Tark ju teab vastuseid. Kas pole? Muidugi pole.

Voltaire on öelnud: “Hinda inimest tema küsimuste, mitte vastuste järgi”. Mis hinde ta Sulle paneks?

Väljasolijatelt küsimise asemel me arutame asja meeleldi lähimate kolleegidega, nendega, kelle arvamused on turvalised ja ootuspärased, kelle kohta me teame, et nad toetavad meie enda seisukohtasid.

Kui aga küsiksid nõu mõnelt mitte eksperdilt, saaksid hoopis teise nurga alt vastuse, täiesti teised ideed ja ilmselt ka vastuväiteid sinu mõtetele. Need on vastused, mis võivad käivitada suure hulga uusi ideid ja teha alternatiivide nägemise võimalikuks.

Mida saad kohe teha?

  1. Mõtle korraks, kas sinu organisatsioonis on osakondasid või inimesi, kellelt sa mitte kunagi ei lähe nõu küsima? Kutsu nad järgmisele ajurünnakule ja küsi nende arvamust.
  2. Kaalu, kas teised võivad sind vahel pidada maailmanabaks, kes teab alati kõike kõige paremini? Ilmselt vastasid eitavalt. Ära peta ennast – mine küsi lähimatelt kolleegidelt ausat hinnangut eelmisele küsimusele.

Kui kõik Su sõbrad saavad aru, mida Sa teed, siis see ei ole uudne

Jaga sõbrale postitust

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email